Gazonmaaierslep.nl

De site voor Gazonmaaiersleppers

Reglement 2016

Reglement voor de Gazonmaaierslep  

 

Begrippen: 

Deelnemer: De deelnemer is de persoon die de grasmaaier zal besturen 

Begeleider: De begeleider is de persoon die de deelnemer begeleid tijdens het gehele evenement. 

 

Algemeen reglement: 

 • De grasmaaierslep is bedoeld voor gazon-zitmaaiers die voldoen aan alle richtlijnen, gesteld in dit reglement of bij nader inzien vastgesteld door de wedstrijdleiding.  
 • De minimale leeftijd van een deelnemer is 5 jaar, de maximale leeftijd is 15 jaar.  
 • Een deelnemer moet bekwaam genoeg zijn om zelfstandig een trek met een grasmaaier 
 • veilig te voltooien. Dit wordt beoordeeld door de wedstrijdleiding en kan bij nader inzien gewijzigd worden.  
 • Er mogen maximaal 2 deelnemers meedoen per grasmaaier. De weging gebeurd in dat geval met de zwaarste van de 2 deelnemers. 
 • De deelnemer dient WA verzekerd te zijn, hetzij via de begeleider of anderszins. De wedstrijdleiding is niet op de hoogte van de voorwaarden gesteld door de verzekeraar van de deelnemer. De deelnemer dient dit zelf te inventariseren. (Houd rekening met eventueel eigen risico en uitsluiting van motorvoertuigen; vraag dit na bij uw eigen WA verzekering) 
 • Deelname aan de grasmaaierslep is volledig op eigen risico. 
 • De deelnemer dient de gehele trek (de gemeten afstand) met zijn zitvlak contact te maken met de zitting van zijn grasmaaier. 
 • De begeleider moet weten hoe in te grijpen wanneer de deelnemer de controle dreigt te verliezen. 
 • Hulp van de begeleider, tijdens de trek, bedoeld om de prestatie te verbeteren leid tot diskwalificatie. 
 • De begeleider blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de deelnemer(s) die hij/zij begeleid. 
 • De wedstrijdleiding kan niet aansprakelijk gesteld worden, voor wat dan ook. 
 • Deelnemers en begeleiders mogen zich alleen op de baan begeven wanneer zij toestemming hebben van de wedstrijdleiding. 
 • Bij discussie beslist de wedstrijdleiding te allen tijde. Zowel deelnemer als begeleider dienen zich te houden aan de instructies van de wedstrijdleiding. Deze instructies zijn bindend. 
 • Wanneer inschrijfgeld is voldaan en door afzegging, uitsluiting of diskwalificatie niet wordt deelgenomen kan het inschrijfgeld niet worden teruggevorderd. 
 • Eigendommen van de wedstrijdleiding dienen na afloop van het evenement ingeleverd te worden bij de wedstrijdleiding.  

 

 

 

Technisch reglement 

 • De grasmaaierslep kent 3 klassen; een 225KG, 300KG en een 375KG klasse. Binnen deze klassen kan er een verdeling gemaakt worden op gewicht. Dit kan verschillen.
 • per evenement (zie Huisregels van het Evenement).Het chassis van de grasmaaier moet in originele staat verkeren. Er mogen geen modificaties gedaan zijn aan de dragende constructie. 
  • Het totaal gewicht van de grasmaaier inclusief deelnemer en eventueel gedane aanpassingen bepalen de klasse waarin deze deelneemt. Nadat dit bepaald is mag er niets meer veranderd worden aan de grasmaaier. 
  • De grasmaaiers moeten zijn voorzien van de originele motor of een met de originele vergelijkbare motor en mogen als volgt uitgevoerd zijn: 
   • Luchtgekoeld 1Cilinder Benzine of diesel 
   • Luchtgekoeld 2 Cilinder Benzine (Geen diesel) 
 • De grasmaaier moet voorzien zijn van een trek-oog met een diameter van minimaal 20mm en deze moet op maximaal 30 cm van de grond bevestigd worden.  
 • De motor mag maximaal 3500 toeren maken. Wanneer tijdens de trek dit toerental, op welke manier dan ook, wordt overschreden volgt diskwalificatie. 
 • De grasmaaier die binnen deze klasse valt, mag zonder maaidek/balk deelnemen, mits dit geen gevaar oplevert voor deelnemer en omstanders.  
 • De banden keuze is vrij, mits deze deugdelijk zijn en veilig voor deelnemer en omstanders. Dit wordt beoordeeld door de wedstrijdleiding. 
 • Er mag extra gewicht toegevoegd worden aan de grasmaaier. Dit moet deugdelijk bevestigd worden aan de grasmaaier en mag het besturen en op- /afstappen niet belemmeren. De gewichten mogen niet op een onveilige manier buiten de grasmaaier uitsteken. Het chassis van de grasmaaier moet het extra gewicht en de deelnemer kunnen dragen. Dit wordt beoordeeld door de wedstrijdleiding. Aanbevolen is dat de gewichten snel verwisselbaar zijn, zodat tijdens de weging een overschrijding snel te herstellen is. 
 • Een stijg begrenzer, tegen het achterover slaan van de grasmaaier, is verplicht! Deze moet deugdelijk bevestigd worden en mag geen scherpe uitstekende delen hebben. Dit wordt beoordeeld door de wedst. rijdleiding